Odborník z praxe

Realizujeme pro vaši školu odborníka z praxe, který bude pedagogům k dispozici pro předání inspirace a zkušeností s využitím moderních IT pomůcek. Zajišťujeme  povinné ukázkové hodiny. Metodické vedení pedagogů, jak využít dodané vybavení v rámci vzdělávání žáků. Pedagogům je po celou dobu projektu poskytnuta metodická i didaktická podpora v rozsahu celého školního roku.

Navrhujeme, sestavujeme a udržujeme HW, pracujeme se SW vybavením, pracujeme s aplikačním vybavením, navrhujeme a realizujeme počítačové sítě včetně doporučených řešení pro kvalitu internetu v dané lokalitě, vyvíjíme a spravujeme webová řešení. Připravujeme počítačová zařízení, zajišťujeme přenos a projekce, detailní konzultace se správcem sítě, trvalá spolupráce s pedagogem a jeho podpora, příprava classroom managementu. 

Balíčky HW řešení pro Šablony II Spolupracujeme při výběru vhodného HW řešení pro školu, jako jsou Interaktivní tabule, tablety s nabíjecími základnami, notebooky, projektory, factory refurbished technika pro skvělý poměr výkon - cena.  V balíčku s nejzajímavějšími aplikacemi pro výuku aplikace Matemág, aplikace Zatracená čeština, pro výuku jazyků Sanako Pronounce a mnoho dalšího dle specifických potřeb školy.

Spolupráce a aktivity do výuky. Ankety, hlasování, testování, křížovky, doplňovačky zobrazení na interaktivní tabuli. Sdílení - pedagog vidí, co právě teď žáci dělají, možnost sdílení obrazovky pedagoga žákům.Řízení - pedagog může převzít řízení žákovského počítače, hromadné spouštění aplikací. Synchronizace a kontrola zařízení - hromadné aktualizace, hromadné instalace aplikací a nahrávání výukových materiálů.