Kontakt

pcmaster.cz

Sídlo 439 67 Ročov č.p. 123

IČO 62442732

Číslo účtu 2902026532/2010  

+ variabilní symbol číslo faktury

Číslo účtu 5170013317/5500 

+ variabilní symbol 24715059

EET MAXiPokladna powered

Datová schránka v4b5hfr

chuchla@pcmaster.cz

PCMASTER.CZ

+420 605 01 44 22